Støjsvage kompressorer med medicinsk luftkvalitet

SE ALLE PRODUKTER

Støjsvage kompressorer er essentielle hos eksempelvis tandlægeklinikker, kirurgi klinikker og laboratorier.

De er ofte placeret i områder hvor det ofte ikke er muligt eller dyrt at lave et lydisoleret rum. Støj fra kompressorer giver ofte anledning til klager fra naboer, dårligt arbejdsmiljø.

Ved at vælge en støjsvag kompressor fremstår din klinik eller dit firma mere professionelt og rart for kunderne at opholde sig i.

nexoAir tilbyder støjsvage kompressorer der kraftigt reducerer de støjgener der ofte opleves. Foruden det lave støjniveau konfigureres de så alle gældende regler for trykluft til tandlæger, kirurgiske klinikker, laboratorier er opfyldte.

kompressor - støjsvag
SE ALLE KOMPRESSORER

Hvad er en støjsvag kompressor?


Kært barn har mange navne og betegnelser som støjsvag, lydløs, lydsvag og lignende ses ofte i markedet. Men hvad betyder det egentligt og hvad er reelt støjsvagt?

Konventionelle kompressorer har ofte et lydtrykniveau (LpA) på over 80 dB(A), hvilket svarer til lydtrykniveauet når man står ved fortovskanten og en lastbil kører forbi. 85 dB(A) er arbejdstilsynets grænse for hvornår de er risiko for alvorlige høreskader.

Lydtrykniveauet (LpA) fra Nexo Air’s støjsvage kompressorer ligger mellem 53 og 62 dB(A) hvilket svarer hhv. til almindelig og højrøstet tale. 3 dB svarer til en fordobling af lydniveau trykket. Det betyder, at det dobbelte af 60 dB er 63 dB, og ikke 120 dB.

Leverandører af støjsvage kompressorer opgiver ofte for optimistiske tal, der ikke er målt efter en veldefineret standard og derfor er lidt ”elastik i metermål”. Derfor er der ofte stor forskel på det oplevede lydniveau ved 2 kompressorer med ens støjniveau på papiret.

Lydniveauet (LpA og LwA) på vores kompressorer er alle målt i henhold til ISO 2151. Det betyder, at du kan være helt sikker på at en Nexo Air kompressor er præcist som lydsvag som vi lover.

Nexo Air - Domicil

Hvorfor Nexo Air?

nexoAir er specialiseret i kompressorer med lavt lydniveau til den medicinske sektor. Vores kompressorer er opbygger i kabinettet og ikke bare en standard kompressor der er sat et kabinet omkring.

Vi har derfor kunnet optimere dæmpningen af støj og vibrationer i hele designfasen af maskinerne.

Maskinerne er enkle at betjene og drift- og tanktryk kan aflæses på det indbyggede digitale display.

Vi har ved udformningen lagt vægt på at kompressorerne foruden lydsvage skal være pæne at se på og kunne stå fremme i klinikker og falde ind i miljøet med det øvrige udstyr.

KONTAKT OS