Högkvalitativt PTFE-slang. Alla storlekar i lager

PTFE Slang

PTFE Slang

allmänt känd som teflon slang, spelar en avgörande roll i olika industrier på grund av dess unika egenskaper. Det används ofta i livsmedelshantering och produktion eftersom det är giftfritt och tål höga temperaturer, vilket gör det idealiskt för att överföra livsmedelsprodukter på ett säkert sätt. I industrier som arbetar med högtemperaturvätskor är PTFE-slangar väsentliga eftersom de tål extrema temperaturer utan att försämras, vilket säkerställer säker överföring av vätskor. Vid petrokemisk överföring är PTFE-slangarnas kemiska motståndskraft avgörande för att hantera korrosiva material, förhindra kontaminering och säkerställa säkerhet. Det används också i stor utsträckning inom farmaceutisk och biomedicinsk produktion på grund av dess inerta natur, vilket gör det lämpligt för överföring av känsliga ämnen utan risk för läckage eller kontaminering. Dessutom, i produktion av mejeriprodukter, gör PTFE-slangarnas kemiska beständighet och non-stick-egenskaper den idealisk för överföring av mejeriprodukter utan någon vidhäftning.

PTFE-slangar erbjuder det ultimata inom smörjbarhet, kemisk beständighet och precisionsextruderade toleranser, vilket gör det nödvändigt för kritiska applikationer där säkerhet och renhet är av största vikt. Dess förmåga att motstå ett brett spektrum av kemikalier och extrema temperaturer, tillsammans med dess non-stick egenskaper, gör den oumbärlig i olika industrier.

  • Frakt 75kr. Gratis över 750kr

  • Dag-till-dag leverans

  • Allt i lager

PTFE-slang applikationer

är otaliga på grund av dess exceptionella egenskaper. De används ofta i olika industrier på grund av deras låga inre friktion och höga temperaturbeständighet. Inom det biomedicinska området används PTFE-slangar för katetrar och andra medicinska apparater på grund av deras biokompatibilitet och non-stick egenskaper. Inom elektronikindustrin används PTFE-slangar i 3D-skrivare, för ledningsisolering och kabelmattor, eftersom de har utmärkta dielektriska egenskaper och tål höga temperaturer. Inom den kemiska processindustrin (CPI) används PTFE-slangar för överföring av frätande kemikalier och i högtemperaturapplikationer. Inom bilindustrin används PTFE-slangar för bränsleledningar, hydraulslangar och bromsledningar på grund av deras motståndskraft mot värme och kemisk exponering.

Sammantaget används PTFE-slangar ofta i industrier som kräver material med låg friktion och hög temperaturbeständighet. Dessa slangar ger avgörande fördelar i applikationer där kemikaliebeständighet, non-stick egenskaper och hållbarhet krävs. Genom att erbjuda en kombination av dessa kvaliteter fungerar Teflon-slangar som viktiga komponenter i ett brett spektrum av industriella tillämpningar.

Teflonslangens egenskaper

PTFE (polytetrafluoreten) är ett mångsidigt och hållbart material med ett brett utbud av egenskaper som gör det idealiskt för olika applikationer. Dess unika kombination av egenskaper, inklusive hög kemisk beständighet, låg friktionskoefficient och hög termisk stabilitet, gör den till ett populärt val för användning inom industrier som flyg, bil och medicin.

Vårt material uppvisar exceptionella kemikalieresistenta egenskaper, som effektivt motstår ett brett utbud av syror och kemikalier med praktiskt taget ingen effekt. Dess robusta sammansättning gör att den kan behålla sin integritet och styrka i tuffa kemiska miljöer, vilket gör den till ett idealiskt val för kritiska applikationer.

Vårt material uppvisar inte bara enastående motståndskraft mot kemikalier, utan det presterar också exceptionellt bra i extrema temperaturer, vilket säkerställer att det förblir stabilt och pålitligt under en mängd olika krävande förhållanden. Denna kombination av kemikalie- och temperaturbeständighet gör det till ett mycket mångsidigt material för en rad industrier och applikationer.

För att säkerställa materialets lämplighet för specifika kritiska miljöer rekommenderar vi rigorösa testprocesser för att validera dess prestanda. Detta kan innebära att man utsätter materialet för en rad kemiska exponeringar och temperaturvariationer, utvärderar dess respons och hållbarhet under dessa förhållanden. Genom grundliga tester kan dess exceptionella motståndskraft mot kemikalier och temperaturer med säkerhet verifieras, vilket ger sinnesfrid för användning i kritiska applikationer.

Kemikaliebeständighet

Vår produkt har utmärkt kemisk beständighet, vilket gör att den kan motstå ett brett utbud av kemikalier och lösningsmedel, inklusive starka syror och baser. Denna funktion är avgörande för att skydda produkten från potentiella skador i olika industriella och kommersiella tillämpningar. I industriella miljöer säkerställer vår produkts motståndskraft mot starka kemikalier att den kan användas säkert i miljöer där exponering för aggressiva ämnen är frekvent. Detta är särskilt viktigt i anläggningar där starka syror, baser och lösningsmedel används för tillverkningsprocesser. I kommersiella applikationer säkerställer vår produkts kemikaliebeständighet att den tål exponering för en mängd olika rengöringsmedel och desinfektionsmedel som vanligtvis används i olika miljöer, såsom sjukvårdsinrättningar, laboratorier och livsmedelsbearbetningsanläggningar. I slutändan säkerställer denna exceptionella kemikalieresistens vår produkts livslängd och tillförlitlighet, vilket gör den idealisk för användning i ett brett spektrum av industrier och kommersiella miljöer.

Temperaturbeständighet

Temperaturbeständighet avser ett materials förmåga att motstå extrema temperaturer utan att försämras eller förlora dess funktionalitet. Detta är en viktig faktor för att bestämma prestandan och hållbarheten hos ett material i olika applikationer.

Vårt material uppvisar inte bara enastående motståndskraft mot kemikalier, utan det presterar också exceptionellt bra i extrema temperaturer, vilket säkerställer att det förblir stabilt och pålitligt under en mängd olika krävande förhållanden.
Teflonslangar kan användas i temperaturområdet -200°C – + 250°C.
Observera att det angivna maximala arbetstrycket anges vid 20°C.
Vid extrema arbetstryck minskar de högsta tillåtna arbetstrycken avsevärt.

Denna kombination av kemikalie- och temperaturbeständighet gör det till ett mycket mångsidigt material för en rad industrier och applikationer.

Elektrisk isolering

Elektriskt motstånd är måttet på ett materials motstånd mot flödet av elektrisk ström. Det påverkas av ledarens material, med material som koppar som har låg resistans och isolatorer som har hög resistans.

Sammantaget är elektriskt motstånd ett avgörande begrepp för att förstå beteendet hos ledare i elektriska kretsar, och det påverkas av material, längd, tvärsnittsarea och temperatur.

PTFE (polytetrafluoreten)-slangar har utmärkt elektriskt motstånd på grund av sina icke-ledande egenskaper. Storleken på PTFE-slangar påverkar inte dess elektriska motstånd nämnvärt, eftersom materialet i sig ger en hög isoleringsnivå. Detta gör PTFE-slangar lämpliga för applikationer där elektrisk isolering är kritisk, såsom i elektriska ledningsnät och kabelmontage.

Brett utbud av storlekar (ytterdiameter)

Våra PTFE-slangar finns med följande ytterdiametrar: 4, 6, 8, 10 och 12 mm. Med detta breda utbud av storlekar kan våra produkter rymma olika applikationer som läkemedel, fordon, konstruktion och tillverkning. Flexibiliteten i storlekar gör att vi kan tillgodose en mångsidig kundbas och tillhandahålla lösningar för både standard- och unika projekt. Oavsett om det är ett litet reparationsjobb eller ett storskaligt byggprojekt säkerställer vårt utbud av ytterdiameterstorlekar att våra kunder kan hitta den perfekta passformen för deras behov. Oavsett storlek är våra produkter designade för att möta våra kunders behov och ge dem de alternativ och flexibilitet de behöver.