Sekretesspolicy

Introduktion
När du besöker vår webbplats samlas information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in ska du ta bort dina cookies och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi utarbetat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

 • Personuppgifter generellt
  Personuppgifter är all slags information som till viss del kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådana uppgifter. Detta görs t.ex. genom regelbunden tillgång till innehåll, om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, annars använder tjänster eller gör inköp via webbplatsen.

Vi samlar och bearbetar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du själv ger uttryckligt samtycke till detta och anger informationen själv behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med att skapa en inloggning eller inköp.

 • Säkerhet
  Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information av misstag eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller i kunskap om obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.
 • Ändamål
  Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som mest troligt är relevanta för dig, för att registrera dina inköp och betalningar, samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.
 • Lagringstid
  Informationen lagras under den period som lagen tillåter och vi tar bort den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens art och lagringens bakgrund. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas.
 • Utlämnande av uppgifter
  Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klick, geografiskt läge, kön och ålderssegment etc. överförs till tredje part i den utsträckning denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet ”Cookies” ovan. Informationen används för att rikta reklam.
  Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar information enbart för våra räkning och får inte använda den för sina egna syften.
  Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post etc. kommer endast att ske om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information adekvat skydd.
 • Insikt och klagomål
  Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Dessutom kan du när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke för att information om dig ska behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga, har du rätt att få dem korrigerade eller raderade. Förfrågningar om detta skickas till peter@nexoair.com. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datainspektionen.
 • Utgivare
  Webbplatsen ägs och publiceras av:

  Nexo Air ApS
  Prins Georgs Kvarter 1
  7000 Fredericia
  Danmark
  EU-VAT#: DK35411445
  Tel: +45 53 50 38 38
  e-mail: peter@nexoair.com