Tysta kompressorer med medicinsk luftkvalitet

SE ALLE PRODUKTER

Kompressorer med låg bullernivå är essentiella i exempelvis tandkliniker, kirurgiska kliniker och laboratorier.

De finns ofta i områden där det ofta är dyrt eller inte möjligt att skapa ett ljudisolerat rum. Buller från kompressorer ger ofta upphov till klagomål från grannar och dålig arbetsmiljö.

Genom att välja en tyst kompressor verkar din klinik eller ditt företag mer professionellt och trevligt för kunderna att vara i.

Nexo Air erbjuder tysta kompressorer som kraftigt minskar det buller som ofta upplevs. Förutom den låga ljudnivån är de konfigurerade så att alla gällande regler för tryckluft för tandläkare, kirurgiska kliniker och laboratorier uppfylls.

kompressor - støjsvag
SE ALLA KOMPRESSORER

Vad är en tyst kompressor?


Kärt barn har många namn, och beteckningar som tyst, ljudlös, ljuddämpad och liknande ses ofta på marknaden. Men vad betyder det egentligen, och vad är verkligen tyst?

Konventionella kompressorer har ofta en ljudtrycksnivå (LpA) på över 80 dB(A), vilket motsvarar ljudtrycksnivån när man står vid trottoarkanten och en lastbil kör förbi. 85 dB(A) är den danska arbetsmiljöverkets gräns för när det finns risk för allvarliga hörselskador.

Ljudtrycksnivån (LpA) från Nexo Airs tysta kompressorer ligger mellan 53 och 62 dB(A), vilket motsvarar vanligt respektive högt tal. 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudnivåtrycket. Detta innebär att två gånger 60 dB är 63 dB och inte 120 dB.

Leverantörer av tysta kompressorer ger ofta upp optimistiska siffror som inte mäts enligt en väldefinierad standard och därför är ungefär som ”gummiband i metervara”. Därför är det ofta en stor skillnad i den upplevda ljudnivån på två kompressorer med samma ljudnivå på papperet.

Ljudnivåerna (LpA och LwA) för våra kompressorer mäts alla enligt ISO 2151. Det betyder att du kan vara helt säker på att en Nexo Air-kompressor är precis så tyst som vi lovar.

Nexo Air - Domicil

Varför Nexo Air?

nexoAir är specialiserat på kompressorer med låg bullernivå för den medicinska sektorn. Våra kompressorer är inbyggda i kabinettet och inte bara en standardkompressor med ett kabinett runt.

Vi har därför kunnat optimera dämpningen av buller och vibrationer genom hela designfasen av maskinerna.

Maskinerna är enkla att använda, och arbets- och tanktryck kan läsas på den inbyggda digitala displayen.

Vid utformningen har vi betonat att kompressorerna, förutom att de är tysta, måste vara snygga att titta på och kunna placeras synligt på kliniker och smälta in i omgivningen med den andra utrustningen.

KONTAKTA OSS