Vi är stängda från 12 juli till 2 augusti. Beställningar som mottas under denna period skickas den 3 augusti.

nexoAir tillverkar kompressorer med låg bullernivå och i enlighet med gällande tryckluftsregler för tandläkare, laboratorier och kirurgiska kliniker.